“Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu”
Arthur Schopenhauer

Copyright by Logotyp Olsza