“Nie życie, lecz zdrowie jest życiem”
Marcjalis

Copyright by Logotyp Olsza